update werken

Met deze nieuwsbrief houdt het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) je graag op de hoogte over werken aan gewestwegen
in en rond het Antwerpse havengebied.

We geven je in deze editie graag een stand van zaken over de werken op de Scheldelaan (N101).
Door het winterweer en technische problemen lopen de werken niet zoals voorzien.
 
Tijd voor een update.
Bijkomende werken aan kabels boven sluizencomplex De vernieuwing van het volledige wegdek boven het sluizencomplex is ver gevorderd. Op dit moment is het wachten op hogere temperaturen om de toplaag van de rijweg tussen poort 6 van BASF en het sluizencomplex te kunnen aanleggen. De aanleg van het fietspad moet half maart rond zijn. Daarnaast moet de aannemer ter hoogte van poort 6 van BASF een zone van het nieuwe wegdek opnieuw opbreken. Bij testen heeft Elia immers vastgesteld dat één van de kabelverbindingen niet correct is aangesloten en dus niet functioneert. Om de twee kabeldelen correct met elkaar te verbinden, zal plaatselijk een zone van het wegdek moeten opgebroken worden. Die werken zullen eind februari starten en duren tot begin mei. De herstelling veroorzaakt geen bijkomende hinder voor het verkeer op de Scheldelaan en zal geen impact hebben op de totale duur van de werken. Poort 6 van BASF blijft bovendien open zoals voorzien. Eens de rijweg en het fietspad zijn afgewerkt en de zone ter hoogte van poort 6 van BASF is hersteld, wordt de tijdelijke verkeerssituatie boven het sluizencomplex opgeheven en kan het verkeer hier terug rijden zoals voor de start van de werken. Dit zal vermoedelijk midden mei zijn.

Slecht weer vertraagt werken aan wegdek onder sluizencomplex AWV is begin januari gestart met de vernieuwing van het wegdek van de Scheldelaan onder het sluizencomplex. U heeft waarschijnlijk gemerkt dat de activiteit in deze werfzone de afgelopen weken zeer beperkt was. Voor de aanleg van de weg moet het agentschap deels verder werken bovenop de kabelsleuf van Elia. Door het slechte weer en de hoge grondwaterstand is de draagkracht van de grond in de kabelsleuf onvoldoende om een stabiele wegfundering te plaatsen. AWV wacht op betere temperaturen en een daling van het grondwater om verder te kunnen werken. Het agentschap wil begin maart starten met het verdichten van de sleuf en het aanleggen van de fundering.
Door deze bijkomende achterstand, wordt de volledige vernieuwing van de Scheldelaan volgens de huidige planning pas eind juni 2018 afgerond.

Nieuwe fasering In de vorige nieuwsbrief brachten we u op de hoogte van het feit dat de Scheldelaan ten zuiden van het sluizencomplex wordt aangepakt van het zuiden naar het noorden, en niet omgekeerd zoals initieel gepland. Dit heeft onder meer als voordeel dat de hele Scheldelaan niet tot het einde van de werken hoeft afgesloten te blijven voor verkeer komende vanaf het complex Lillo. Welke zones wanneer kunnen vrijgegeven worden hangt af van de voortgang van de werken en wanneer de wegvakken voor de bedrijfspoorten kunnen aangepakt worden. Eens de werken terug van start gaan, begin maart, kunnen we u een concretere fasering bezorgen.

Bereikbaarheidsadviseur
Zit je tijdens de werken met individuele vragen of suggesties, neem dan contact op met de bereikbaarheidsadviseur voor deze werf. Je kan mailen of bellen naar bereikbaar.antwerpen@wegenenverkeer.be of 0477 477 476. De bereikbaarheidsadviseur neemt jouw vraag op met de verantwoordelijke projectpartner en koppelt daarna terug.
Blijf op de hoogte
Alle informatie over de werken op de Scheldelaan is steeds terug te vinden op www.wegenenverkeer.be/antwerpen.